რა განსხვავებაა ტალღასა და სიგნალს შორის?


პასუხი 1:

მთავარი განსხვავება ორს შორის არის ინფორმაციის გადაცემა. ყოველთვის არის საუბარი სიგნალზე, როდესაც ინფორმაციის გადაცემა კონკრეტული ფენომენის შესახებ. ერთი საუბრობს ტალღაზე, ენერგიის გადაცემისთვის.

ტალღა შეიძლება ჩაითვალოს სიგნალის ნაწილად, ისევე როგორც 1 მჰც სიგნალურ სიგნალს წამში ერთი მილიონი სინუსური ტალღა აქვს.

სიგნალის განხილვა შესაძლებელია აგრეთვე სურათების, ვიდეოების, ხმის და ა.შ. ხოლო ტალღები კლასიფიცირდება იმ მატერიალური საშუალების მიხედვით, რომელშიც ისინი მოგზაურობენ, მაგალითად, მექანიკური ან ელექტრომაგნიტური. ან ტალღის სიგრძე.


პასუხი 2:

სიგნალი არის ტალღის ფუნქცია. სიგნალი შეიძლება იყოს ერთი პულსი ან პულსის მთელი რიგი, რომელიც ტალღის ნიმუშით გარკვეულ რეჟიმში ცვალებადია. მეორეს მხრივ, თუ მხოლოდ ტალღაზე საუბრობთ, ეს არის პერიოდული ვიბრაციების ძირითადი სტრუქტურა, რომელიც ხდება განსაზღვრული ნიმუშით და სიხშირით.

მაგალითად, თქვენ იცით, სინუსური ტალღა და როდესაც თქვენ მიჰყავთ სინუსური ტალღა, მხოლოდ ერთ ციკლს ხატავთ. ამასთან, როდესაც სიგნალს ხატავთ, უფრო მეტი ციკლი ხატავთ მწვერვალების და სხვა საგნების დასადგენად. სიგნალი ყოველთვის ტალღის ფუნქციაა. ჯერ ტალღები გამოვიკვლიეთ, შემდეგ ჩვენ შეგვეძლო სიგნალების კლასიფიკაცია ჩვენი ტალღის ცოდნის საფუძველზე.

იმედი მაქვს, ეს ხელს უწყობს.


პასუხი 3:

ტალღები მოძრაობენ ფიზიკურ სივრცეში.

ფიზიკური სივრცის ფუნქციები (V, I, E, H) (x, y, z კოორდინატები) და დრო t; ზოგადად ტალღებს უწოდებენ.

მაგალითად, მაღალი სიხშირის Tx ხაზის მასშტაბით ძაბვა მერყეობს დროისა და ადგილის მიხედვით.

მაგ., EM ტალღის ელექტრომაგნიტური ველები.

სიგნალები არის ერთი ან მეტი დამოუკიდებელი ცვლადის ფუნქციები. სიგნალებს შეიძლება ჰქონდეთ ან არ ჰქონდეთ ტალღური მოვლენები.

ამიტომ, ტალღები სიგნალი ხდება სტანდარტულად, და პირიქით, ეს სულაც არ არის აუცილებელი.

* ეს პასუხი შეესაბამება ჩემს გაგებას.


პასუხი 4:

ტალღები მოძრაობენ ფიზიკურ სივრცეში.

ფიზიკური სივრცის ფუნქციები (V, I, E, H) (x, y, z კოორდინატები) და დრო t; ზოგადად ტალღებს უწოდებენ.

მაგალითად, მაღალი სიხშირის Tx ხაზის მასშტაბით ძაბვა მერყეობს დროისა და ადგილის მიხედვით.

მაგ., EM ტალღის ელექტრომაგნიტური ველები.

სიგნალები არის ერთი ან მეტი დამოუკიდებელი ცვლადის ფუნქციები. სიგნალებს შეიძლება ჰქონდეთ ან არ ჰქონდეთ ტალღური მოვლენები.

ამიტომ, ტალღები სიგნალი ხდება სტანდარტულად, და პირიქით, ეს სულაც არ არის აუცილებელი.

* ეს პასუხი შეესაბამება ჩემს გაგებას.


პასუხი 5:

ტალღები მოძრაობენ ფიზიკურ სივრცეში.

ფიზიკური სივრცის ფუნქციები (V, I, E, H) (x, y, z კოორდინატები) და დრო t; ზოგადად ტალღებს უწოდებენ.

მაგალითად, მაღალი სიხშირის Tx ხაზის მასშტაბით ძაბვა მერყეობს დროისა და ადგილის მიხედვით.

მაგ., EM ტალღის ელექტრომაგნიტური ველები.

სიგნალები არის ერთი ან მეტი დამოუკიდებელი ცვლადის ფუნქციები. სიგნალებს შეიძლება ჰქონდეთ ან არ ჰქონდეთ ტალღური მოვლენები.

ამიტომ, ტალღები სიგნალი ხდება სტანდარტულად, და პირიქით, ეს სულაც არ არის აუცილებელი.

* ეს პასუხი შეესაბამება ჩემს გაგებას.


პასუხი 6:

ტალღები მოძრაობენ ფიზიკურ სივრცეში.

ფიზიკური სივრცის ფუნქციები (V, I, E, H) (x, y, z კოორდინატები) და დრო t; ზოგადად ტალღებს უწოდებენ.

მაგალითად, მაღალი სიხშირის Tx ხაზის მასშტაბით ძაბვა მერყეობს დროისა და ადგილის მიხედვით.

მაგ., EM ტალღის ელექტრომაგნიტური ველები.

სიგნალები არის ერთი ან მეტი დამოუკიდებელი ცვლადის ფუნქციები. სიგნალებს შეიძლება ჰქონდეთ ან არ ჰქონდეთ ტალღური მოვლენები.

ამიტომ, ტალღები სიგნალი ხდება სტანდარტულად, და პირიქით, ეს სულაც არ არის აუცილებელი.

* ეს პასუხი შეესაბამება ჩემს გაგებას.


პასუხი 7:

ტალღები მოძრაობენ ფიზიკურ სივრცეში.

ფიზიკური სივრცის ფუნქციები (V, I, E, H) (x, y, z კოორდინატები) და დრო t; ზოგადად ტალღებს უწოდებენ.

მაგალითად, მაღალი სიხშირის Tx ხაზის მასშტაბით ძაბვა მერყეობს დროისა და ადგილის მიხედვით.

მაგ., EM ტალღის ელექტრომაგნიტური ველები.

სიგნალები არის ერთი ან მეტი დამოუკიდებელი ცვლადის ფუნქციები. სიგნალებს შეიძლება ჰქონდეთ ან არ ჰქონდეთ ტალღური მოვლენები.

ამიტომ, ტალღები სიგნალი ხდება სტანდარტულად, და პირიქით, ეს სულაც არ არის აუცილებელი.

* ეს პასუხი შეესაბამება ჩემს გაგებას.