რა განსხვავებაა ფერადი თხევადი მოცულობისა და უფერო სითხის მოცულობის გაზომვას შორის?


პასუხი 1:

ერთი განსხვავება, რაც იბადება, არის ის, რომ უფრო რთულია მენჯისის ფსკერის დანახვა, როდესაც თხევადი შედის ბუტის მსგავსი მილში, როდესაც თხევადი ფერადია. ჩვეულებრივ, ბურატის მოცულობები იზომება გაზზე მილის მასშტაბის შედარებით თხევად ზედაპირზე ყველაზე დაბალი წერტილის პოზიციაზე. ამასთან, თუ თხევადი მუქი ფერისაა, სითხის ზედა ნაწილზე ხშირად იოლად გამოიყურება. თუ მოცულობები განისაზღვრება თანმიმდევრულად გამოყენებით ორი მეთოდიდან და შემდეგ გამოკლება, შეიძლება განისაზღვროს მოცულობის ზუსტი ცვლილება.