რა განსხვავებაა ურთიერთქმედებას, კომუნიკაციას, საუბარსა და განხილვას შორის?


პასუხი 1:

ეს შეიძლება გაანალიზდეს და შეესაბამება ურთიერთობის დამყარების ნაბიჯებს.

1. ურთიერთქმედება: ეს არის ის, რასაც აკეთებთ, როდესაც გსურთ ესაუბროთ ვინმეს, თქვენთვის საინტერესოა.

მე -2 საუბარი: როგორ განვავითაროთ თქვენი ურთიერთობა და დავამკვიდროთ ინტერესი.

3. კომუნიკაცია: ეს აუცილებელია თქვენი ურთიერთობის გრძელვადიან პერიოდში შესანარჩუნებლად.

4. მსჯელობა: ეს არის ის, რაც თქვენ გაქვთ ამ ადამიანთან, როდესაც დაიწყებთ ერთმანეთზე დამოკიდებულებას და თითოეული გადაწყვეტილების მიღება ხდება საუბრის საშუალებით.