რა განსხვავებაა ტერმინალის HEPA ფილტრსა და პლენუმის HEPA ფილტრს შორის?


პასუხი 1:

ტერმინებს სხვა მნიშვნელობა აქვთ ადგილიდან სხვა ადგილზე. მე ეჭვი მაქვს, რომ ის, რასაც თქვენ ითხოვთ, ეხება იმ ადგილს, სადაც ფილტრი განთავსდება. HEPA ფილტრის განთავსება შესაძლებელია საჰაერო პალატაში, სადაც ფილტრი ან ფილტრის ბანკი ფილტავს მთელ სისტემას, ან შეიძლება გქონდეთ ფილტრი თითოეული მომარაგების საჰაერო რეესტრისთვის. ჩვეულებრივ, იაფია ბანკი, მაგრამ დასუფთავების ოთახებისთვის, ისინი ძირითადად მომარაგებულია საჰაერო ხომალდებზე, რათა შემცირდეს ნაწილაკების ალბათობა ნაკადში შესასვლელად, ვენტიურის მიერ ფილტრის შემდეგ.