რა არის ყველაზე დიდი განსხვავება ჩინეთსა და ამერიკას შორის?


პასუხი 1:

მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე დიდი სხვაობაა "დიდი მოსახლეობა" წინააღმდეგ "გადაჭარბებული მოსახლეობა".

ჩინეთის გადაჭარბებულმა მოსახლეობამ განსხვავება შეიტანა. აქ არის შეშლილი დაბინძურება, სულელური სიღარიბე, ერთპიროვნული წესი, რამაც მას ერთმხრივი კულტურა შეუქმნა ძალიან ბევრი კაცი, იაფი შრომა, რადგან აქ შესთავაზა ბევრი რამ, და კონფორმისტული / გადაწერა სოციალური და ბიზნეს სტრუქტურა, რომელიც ნაკლებად ინოვაციურია არის

გადაჭარბებულმა პოპულარობამ ნამდვილად გაითავისა ის, თუ როგორ ჩამოაყალიბა ჩინეთი თავისი პოლიტიკის გასული 100 წლის განმავლობაში.