როგორ აგიხსნით განსხვავებას ინტრუზიულ და ექსტრუზიულ აურზაურ ქანებს შორის (მიეცით თითო მაგალითი)?


პასუხი 1:

ღრმა ქვები იქმნება ღრმა მაგმა პალატაში, რომელშიც მაგმა შედარებით ნელა იშლება. ამ ტიპის კლდის მარცვლეულის ზომა შესაბამისად უფრო დიდია. მაგალითი: Dunite

ამის საპირისპიროდ, ზედაპირზე ექსტრუზიული ქვები იქმნება. როდესაც მაგია გამოდის ზედაპირიდან, ის ურთიერთქმედებს როგორც გამაგრილებელ ქანებთან, ასევე ჰაერთან. იგი შედარებით სწრაფად გაცივდება და სწრაფი გაგრილების გამო, მარცვლეულის ზომა შედარებით მშვენიერია. რეფრაქციული მიკროსკოპის ქვეშ შეგიძლიათ იხილოთ მინის მასალების არსებობა.

მაგალითი: ბაზალტი