შეგიძლიათ ახსნათ განსხვავება ჰომინინი, ჰომინიდსა და ჰომინოიდს შორის მარტივი ტერმინებით?


პასუხი 1:

ჰომინოიდები ყველა მაიმუნი არიან - გიბონები, შიმპანზეები, გორილები, ორანგუტანები და ადამიანები.

ჰომინიდები ყველა შესანიშნავი მაიმუნები არიან, წარსული და აწმყო. ამაში შედიან ადამიანები, შიმპანზეები, გორილები და ორანგუტანები და მათი უშუალო წინაპრები.

ჰომინინები ყველა ხალხია, წარსული და აწმყო. გადაშენებული და ამჟამად ცოცხალია. ესენია ავსტრალოპითეკინები, პარანტროპი და არდიპითეკი, ისევე როგორც ჰომო.