ბიოინფორმატიკა: რა განსხვავებაა ერთ Fastq– ის წაკითხვის STAR– ს და სტარტზე ორი Fastq– ის წაკითხვას შორის? http://www.genefriends.org/RNAseqForDummies/


პასუხი 1:

რას გულისხმობთ Fastq– ით ან ორი Fastq– ით? ახსენებთ ცალკეულ კითხვებს ან დაწყვილებულ კითხვებს? თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ გაიგოთ განსხვავება ერთი დასასრულის ეფექტურობასა და დაწყვილებული მიმდევრობის ეფექტურობას შორის. ეს გამოწვეულია შეგროვებითა და გაშუქებით და მივყავართ ბევრად უფრო ზუსტ ცოდნას ჩანაწერებთან შედარებით ნაკლები ხელოვნების ნიმუშებით და ცრუ დადებითი შედეგით.